Uncategorized

Buscamos persoal técnico en Intervención Familiar. Únete ao equipo de Meniños!

POSTO OFERTADO: Técnico en Intervención Familiar

TITULACIÓN REQUIRIDA: Grao ou diplomatura en Traballo Social.

XORNADA LABORAL: Completa.

DURACIÓN PREVISTA PARA A RELACIÓN LABORAL: Contrato de interinidade.

REQUERIRASE:

  • 2 anos de experiencia en intervención con familias e infancia en dificultade. social.
  • Postgrao / Master Intervención familiar e/ou intervención con infancia.
  • Carnet de conducir e vehículo propio.

DATA INCORPORACIÓN: Inmediata

UBICACIÓN POSTO: Pontevedra

VALORARASE:

  • Coñecemento da rede de servizos sociais e sistema de protección de menores.
  • Formación en xénero e igualdade.

CONTACTO ENVÍO CURRICULUM:

vacantes@meninos.org

Deberá indicarse no asunto “Convocatoria Vacante 05_2019”.

DATA LÍMITE PARA RECEPCIÓN DE CURRICULA:

03/06/2019