Derechos Infancia·empleo·Meniños·Uncategorized

Buscamos persoal técnico en Intervención Familiar para o noso equipo da Coruña. Únete a Meniños!

POSTO DE TRABALLO: Personal técnico en Intervención Familiar

  • TITULACIÓN REQUIRIDA:

    Grao ou Diplomatura en:
  • Educación Social
  • Traballo Social

TIPO DE CONTRATO:

• Xornada laboral: Completa

• Duración prevista para a relación laboral: Contrato interinidade

REQUERIMENTOS ESPECÍFICOS  

– 2 anos de experiencia en intervención con familias e infancia en dificultade social.

– Postgrao / Master Intervención familiar e/ou intervención con infancia

– Carnet de conducir e vehículo propio.

DATA DE INICIO PREVISTA PARA A INCORPORACIÓN: Inmediata

CENTRO DE TRABALLO: A Coruña

OBSERVACIÓNS:

  • Valorarase coñecemento da rede de servizos sociais e sistema de Protección de Menores
  • Valorarase formación en igualdade 

DATOS PARA ENVÍO DE CURRICULUM:

Último día de recepción de curricula: 10/06/2019

Enderezo de recepción de curricula: vacantes@meninos.org

Deberá indicarse no asunto “Convocatoria Vacante 06_2019”