empleo

URXE: Buscamos persoal técnico de Intervención Familiar para o Punto de Encontro Familiar de Pontevedra

 • POSTO DE TRABALLO: Personal técnico en Intervención Familiar
 • TITULACIÓN REQUIRIDA:

  Grao ou Diplomatura en:
 • Traballo Social
 • Educación Social
 • Psicoloxía
 • TIPO DE CONTRATO:

• Contrato de interinidade a xornada parcial

• Horario:
– Mércores de 10:00-14:00 y de 16:30-20:30
– Venres a domingo: 10:00-14:00 e de 16:00-20:30
– Un fin de semana libre ao mes

 • REQUERIMENTOS ESPECÍFICOS  

– 2 anos de experiencia en intervención con familias e infancia en dificultade social.

– Formación acreditada en igualdade e en intervención con infancia e familia.

 • DATA DE INICIO PREVISTA PARA A INCORPORACIÓN: Inmediata
 • CENTRO DE TRABALLO: Punto de Encontro Familiar de Pontevedra
 • OBSERVACIÓNS:

Valorarase experiencia de traballo en equipo e coñecemento da rede de servizos sociais e sistema de Protección de Menores.
 

 • DATOS PARA ENVÍO DE CURRICULUM:

Enderezo de recepción de curricula: vacantes@meninos.org. Deberá indicarse no asunto “Convocatoria Vacante 08_2019”