empleo·Meniños

Buscamos persoal técnico en intervención familiar para o noso equipo de Lugo. Únete a Meniños!

Imaxe: Freepik

Titulación ou titulacións requiridas: Grao ou Licenciatura en Psicoloxía

Xornada laboral: Parcial (11,5 horas semanais)

Duración prevista para la relación laboral: Interinidade

Requerimentos específicos:

– Experiencia en intervención con familias e infancia en dificultade social.

– Formación complementaria en Intervención familiar e/ou intervención con infancia.

– Carnet de conducir e vehículo propio.

Data de inicio prevista para a incorporación: Inmediata

Centro de traballo: Lugo

Observacións:

– Valorarase coñecemento da rede de servizos sociais e o sistema de Protección de Menores.

– Valorarase formación en Igualdade .

DATOS PARA ENVÍO DE CURRICULUM

Último día de recepción de curricula: 20/01/2020

Envío de curricula: vacantes@meninos.org

*Deberá indicarse no asunto “Convocatoria Vacante 02_2020”

empleo

URXE: Buscamos persoal técnico de Intervención Familiar para o Punto de Encontro Familiar de Pontevedra

 • POSTO DE TRABALLO: Personal técnico en Intervención Familiar
 • TITULACIÓN REQUIRIDA:

  Grao ou Diplomatura en:
 • Traballo Social
 • Educación Social
 • Psicoloxía
 • TIPO DE CONTRATO:

• Contrato de interinidade a xornada parcial

• Horario:
– Mércores de 10:00-14:00 y de 16:30-20:30
– Venres a domingo: 10:00-14:00 e de 16:00-20:30
– Un fin de semana libre ao mes

 • REQUERIMENTOS ESPECÍFICOS  

– 2 anos de experiencia en intervención con familias e infancia en dificultade social.

– Formación acreditada en igualdade e en intervención con infancia e familia.

 • DATA DE INICIO PREVISTA PARA A INCORPORACIÓN: Inmediata
 • CENTRO DE TRABALLO: Punto de Encontro Familiar de Pontevedra
 • OBSERVACIÓNS:

Valorarase experiencia de traballo en equipo e coñecemento da rede de servizos sociais e sistema de Protección de Menores.
 

 • DATOS PARA ENVÍO DE CURRICULUM:

Enderezo de recepción de curricula: vacantes@meninos.org. Deberá indicarse no asunto “Convocatoria Vacante 08_2019”

Derechos Infancia·empleo·Meniños·Uncategorized

Buscamos persoal técnico en Intervención Familiar para o noso equipo da Coruña. Únete a Meniños!

POSTO DE TRABALLO: Personal técnico en Intervención Familiar

 • TITULACIÓN REQUIRIDA:

  Grao ou Diplomatura en:
 • Educación Social
 • Traballo Social

TIPO DE CONTRATO:

• Xornada laboral: Completa

• Duración prevista para a relación laboral: Contrato interinidade

REQUERIMENTOS ESPECÍFICOS  

– 2 anos de experiencia en intervención con familias e infancia en dificultade social.

– Postgrao / Master Intervención familiar e/ou intervención con infancia

– Carnet de conducir e vehículo propio.

DATA DE INICIO PREVISTA PARA A INCORPORACIÓN: Inmediata

CENTRO DE TRABALLO: A Coruña

OBSERVACIÓNS:

 • Valorarase coñecemento da rede de servizos sociais e sistema de Protección de Menores
 • Valorarase formación en igualdade 

DATOS PARA ENVÍO DE CURRICULUM:

Último día de recepción de curricula: 10/06/2019

Enderezo de recepción de curricula: vacantes@meninos.org

Deberá indicarse no asunto “Convocatoria Vacante 06_2019”