Actualidad·Familia·Infancia·Uncategorized

¡Que el Coronavirus no te quite el sueño!

Queridas familias, 

ya estamos en la tercera semana de confinamiento en casa y la atención psicológica del Programa Prenatal sigue acompañando, sosteniendo e informando a las familias de los más pequeños y pequeñas en formas cada vez más creativos de telecomunicaciones (teléfono, videollamadas, grupos de Whatsapp, mail…), ¡ya que el aislamineto con niños y niñas puede ser agotador y muy exigente! 

Los bebés y los niños pequeños nos demandan muchisima energía, ya que son los menos autónomos en satisfacer sus necesidades de cuidado, estimulación, relajación y vinculación. En esta situación de emergencia sanitaria los adultos no disponemos de los habituales recursos (naturaleza, relaciones humanas, autocuidado, tiempo de autodedicación, deporte activo), para recargarnos las pilas. 

En particular, las madres del Programa Prenatal me comentan que los bebés a menudo se están saltando las horas de las siestas y que al despertar muy tarde por la mañana (¡como sus madres y padres!) aguantan hasta noche avanzada, irritables y con muchas rabietas, picando comida todo el día y rechazando las comidas habituales. 

Para saber cómo actuar para evitar que esto pase, os dejo un breve documento elaborado por el Grupo Pediátrico de la Sociedad Española de Sueño con pautas sencillas para bebés, niñas, niños y adolecentes. 

Esta alternación de los horarios habituales, relacionada con las medidas de confinamiento en casa, puede volver muy caótico neustro reloj biológico y alterar el sueño y el estado de ánimo de grandes y, (sobre todo) de los más pequeños. 

¡Buena lectura y sereno descanso! 

Carla Console
Psicóloga del Programa de Atención Prenatal y Perinatal


Que o coronavirus non che quite o sono!

Queridas familias,
xa estamos na terceira semana de confinamento na casa e a atención psicolóxica do Programa Prenatal segue acompañando, sostendo e informando ás familias dos máis pequenos e pequenas en formas cada vez máis creativas de telecomunicacións (teléfono, videochamadas, grupos de Whatsapp, mail…) xa que o illamento con nenos e nenas pode ser agotador e moi esixente!

Os bebés e os nenos pequenos demandan moitísima enerxía, xa que son os menos autónomos en satisfacer as súas necesidades de coidado, estimulación, relaxación e vinculación. Nesta situación de emerxencia sanitaria os adultos non dispoñemos dos habituais recursos (natureza, relacións humanas, autocoidado, tempo de autodedicación deporte activo), para recargarnos as baterías.

En particular, as nais do Programa Prenatal coméntanme que os bebés a miúdo saltan as horas das sestas e ao despertar moi tarde pola mañá (coma as súas nais e pais!) aguantan ta noite avanzada, irritables e con moitas perrenchas, picando comida todo o día e rexeitando as comidas habituais.

Esta alteración dos horarios habituais, relacionada coas medidas de confinamento en casa, pode volver moi caótico o noso reloxo biolóxico e alterar o sono e o estado de ánimo de grandees, e (sobre todo) dos máis pequenos.

Para saber como actuar para evitar que isto pase, déixovos un breve documeto elaborado polo Grupo Pediátrico da Sociedade Española do Sono con pautas sencillas para bebés, nenas, nenos e adolescentes.

Boa lectura e sereno descanso!

Carla Console
Psicóloga do Programa de Atención Prenatal e Perinatal

empleo·Uncategorized

Buscamos persoal técnico en Intervención Familiar para o noso equipo da Coruña. Únete a Meniños!

Imaxe: Freepik

Titulación ou titulacións requiridas: Grao ou Diplomatura en Traballo Social ou Educación Social

Xornada laboral: Completa

Duración prevista para la relación laboral: Temporal

Requerimentos específicos:

– Experiencia en intervención con familias e infancia en dificultade social.

– Formación complementaria en Intervención familiar e/ou intervención con infancia

– Carnet de conducir e veículo propio.

Data de inicio prevista para a incorporación: Inmediata

Centro de traballo: A Coruña

Observacións:

– Valorarase coñecemento da rede de servizos sociais e o sistema de Protección de Menores

– Valorarase formación en Igualdade 

DATOS PARA ENVÍO DE CURRICULUM

Último día de recepción de curricula: 15/01/2020

Envío de curricula: vacantes@meninos.org

*Deberá indicarse no asunto “Convocatoria Vacante 01_2020”

Uncategorized

18 de novembro, Día Europeo para a Protección da Infancia fronte ao Abuso Sexual

A violencia contra as persoas conmóvenos como seres humanos sans, e como sociedade avanzada, pero cando ademais falamos de violencia e abuso sexual, a repulsa que sentimos pola transgresión brutal de límites íntimos e principios sociais fundamentais é tan impactante que bloquea moitas veces a capacidade das persoas para identificar e denunciar estas situacións e a resposta inmediata, contundente e expeditiva que estes asuntos merecen.

Os acontecementos traumáticos impactan na persoa a todos os niveis, producen unha especie de colapso no corpo, na mente e na alma, con consecuencias ao longo de todo o ciclo vital.

O que ocorreu non se pode desfacer, pero pódese continuar medrando a pesares do vivido, pódense tratar as pegadas no corpo, na mente e na alma.

Por palabras ao que sucedeu, narrar, poder falar, é o inicio do camiño da recuperación.

Neste día queremos honrar e recoñecer a todas as persoas afectadas e lembrar a toda a sociedade que a reparación é un dereito.

Somos unha especie esperanzada, vimos deseñados para vivir, non so para sobrevivir, para superar, para desfrutar, para construírnos e reconstruírnos en sociedade.

Ás nosas palabras son só o soporte para acoller e alimentar as emotivas, sentidas e esperanzadoras palabras das testemuñas da recuperación.

Mónica Permuy López. Directora Xeral de Meniños.