emprego · Puntos de Encuentro

Buscamos Persoal Técnico en Intervención para o Punto de Encontro Familiar de Pontevedra. Únete ao equipo de Meniños!

Posto ofertado: Persoal técnico de intervención Punto de Encontro Familiar 

Titulación ou titulacións requiridas: Grao ou Licenciatura en Traballo Social ou Educación Social

Tipo de contrato: 
– 1 contrato indefinido a tempo parcial (14,5 h.)
– Por esixencias do programa que se xestiona, traballarase as fins de semana

Requerimentos específicos:

 • 2 anos de experiencia en intervención con familias e infancia en dificultade social
 • Formación acreditada en igualdade e en intervención con infancia e familia
 • Certificado negativo de delictos de natureza sexual

Data de inicio prevista para a incorporación: Inmediata

Valorarase:

 • Identificación coa visión, a misión e os valores da organización, iniciativa, adaptación ao cambio, orientación a resultados.
 • Coñecemento da rede de recursos comunitarios e o sistema de protección á infancia
 • Experiencia de traballo en equipo
 • Experiencia de traballo con procedementos axustados a normas de calidade

DATOS PARA ENVÍO DE CURRICULUM*

Último día de recepción de curricula: 23/02/2021
Contacto para envío de curricula: coordinacion.pef.pontevedra@meninos.org

*Deberá indicarse no asunto “Convocatoria Vacante 9_2022”.

emprego · Terapia

Buscamos Terapeuta Familiar na Coruña

POSTO OFERTADO: Terapeuta Familiar

CENTRO DE TRABALLO: A Coruña

TITULACIÓN REQUIRIDA: Licenciatura ou Grao en Psicoloxía

XORNADA LABORAL:  Completa

DURACIÓN PREVISTA PARA A RELACIÓN LABORAL: Indefinida

REQUERIMENTOS:

• Master en Psicoloxía Xeral Sanitaria 

• Habilitación sanitaria e/ou clínica

• Formación acreditada en metodoloxías específicas de intervención con trauma (EMDR, terapia sensoriomotora)

• 3 anos de experiencia en psicoterapia

• Carnet de conducir e vehículo propio

DATA INCORPORACIÓN: Inmediata

VALORARASE:

• Acreditación como terapeuta familiar

• Formación en xénero e igualdade

• Coñecemento da rede de recursos comunitarios

• Coñecemento da rede de protección á infancia

• Coñecemento da rede de apoio a mulleres (CIM)

• Experiencia de traballo con procedementos axustados a normas de calidade

CONTACTO ENVÍO CURRICULUM:

vacantes@meninos.org

Deberá indicarse no asunto «Vacante 03_2022»

DATA LÍMITE PARA RECEPCIÓN DE CURRICULA:

25/02/2022

empleo · emprego · prenatal

Buscamos profesional da psicoloxía para o programa de atención perinatal

Posto de traballo: Persoal técnico en intervención familiar. Programa de Atención Perinatal

Titulación ou titulacións requiridas: Grao ou Licenciatura en Psicoloxía

Xornada laboral: Parcial (15 horas semanais)

Data prevista para a incorporación: Inmediata

Centros de traballo: 
– 1 posto na Coruña
– 1 posto en Vigo

Requerimentos específicos:

 • Especialización en psicoloxía perinatal
 • Permiso de conducir e vehículo propio

Valorarase:

 • Experiencia no traballo con mulleres en situación de vulnerabilidade
 • Dispoñibilidade xeográfica

DATOS PARA ENVÍO DE CURRICULUM

Último día de recepción de curricula: 15/02/2022

Envío de curricula: vacantes@meninos.org

*Deberá indicarse no asunto “Convocatoria Vacante 02_2022″ e o centro de traballo de preferencia.