Adopción · emprego

Buscamos persoal técnico en intervención familiar para o Programa de Adopcións Especiais. Únete ao equipo de Meniños!

Imaxe: freepik

Titulación ou titulacións requiridas: Grao ou Licenciatura en Psicoloxía

Xornada laboral: Completa

Duración prevista para la relación laboral: Interinidade

Requerimentos específicos:

 • 2 anos de experiencia en programas de acollemento e/ou adopción
 • Formación en intervención sistémica
 • Formación en acollemento ou adopción
 • Carnet de conducir e vehículo propio.

Data de inicio prevista para a incorporación: 26/01/2022

Centro de traballo: A Coruña

Observacións:

– Valorarase coñecemento da rede de servizos sociais e o sistema de protección de menores.

– Valorarase Postgrao / Master en intervención familiar e/ou intervención con infancia.

DATOS PARA ENVÍO DE CURRICULUM

Último día de recepción de curricula: 10/01/2022

Envío de curricula: vacantes@meninos.org

*Deberá indicarse no asunto “Convocatoria Vacante 16_2021”

emprego · Espazos de Preservacion

Buscamos profesionais para Espazos de Preservación Familiar en Vilagarcía de Arousa e A Pobra do Caramiñal

Imaxe: freepik
ESPAZO DE VILAGARCÍA DE AROUSA:
1. TÉCNICA/TÉCNICO

Descrición do posto: Traballador/a para un espazo de preservación familiar que ten como obxectivo intervir con nenos, nenas e as súas familias, incrementando as competencias familiares e evitando as intervencións do sistema de protección.

Titulación ou titulacións requiridas: Educación Social, Traballo Social ou Psicoloxía

Xornada laboral: completa: 38,5h. semanais.

Duración prevista para a relación laboral: 2 anos

Requerimentos específicos:

 • Experiencia en intervención con familias e infancia en dificultade social.
 • Formación complementaria en Intervención familiar e/ou intervención con infancia
 • Coñecemento do sistema de protección á infancia
 • Certificado negativo de delictos de natureza sexual.

Data de inicio prevista para a incorporación: 10/01/2022

Centro de traballo: Vilagarcía de Arousa

Valorarase:

 • Formación en Xénero e Igualdade
 • Coñecemento da rede de recursos comunitarios
 • Experiencia de traballo en equipo
 • Experiencia de traballo con procedementos axustados a normas de calidade 

DATOS PARA ENVÍO DE CURRICULUM

Último día de recepción de curricula: 16/12/2021

Envío de curricula: espazopreservacion@gmail.com

*Deberá indicarse no asunto “Convocatoria Vacante 01_2021”

2. MESTRA/MESTRE

Descrición do posto: Traballador/a para un espazo de preservación familiar que ten como obxectivo intervir con nenos, nenas e as súas familias, incrementando as competencias familiares e evitando as intervencións do sistema de protección.

Titulación ou titulacións requiridas: Maxisterio por educación Primaria

Xornada laboral: media xornada (19,15h, semanais).

Duración prevista para a relación laboral: 2 anos

Requerimentos específicos:

 • Experiencia en atención académica de nenos e nenas de ata 12 anos.
 • Certificado negativo de delictos de natureza sexual.

Data de inicio prevista para a incorporación: 10/01/2022

Centro de traballo: Vilagarcía de Arousa

Valorarase:

 • Sensibilidade ante as problemáticas sociais
 • Coñecemento da rede de recursos comunitarios
 • Experiencia de traballo en equipo
 • Experiencia de traballo con procedementos axustados a normas de calidade 

DATOS PARA ENVÍO DE CURRICULUM

Último día de recepción de curricula: 16/12/2021

Envío de curricula: espazopreservacion@gmail.com

*Deberá indicarse no asunto “Convocatoria Vacante 02_2021”

3. PERSOAL TÉCNICO INTEGRACIÓN SOCIAL

Descrición do posto: Traballador/a para un espazo de preservación familiar que ten como obxectivo intervir con nenos, nenas e as súas familias, incrementando as competencias familiares e evitando as intervencións do sistema de protección.

Titulación ou titulacións requiridas: Técnico de Integración Social

Xornada laboral: completa: 38,5h. semanais

Duración prevista para a relación laboral: 2 anos

Requerimentos específicos:

 • Experiencia no desenvolvemento de traballos de intervención e acompañamento a nenos, nenas e familias.
 • Coñecementos sobre orientación laboral.
 • Certificado negativo de delictos de natureza sexual.
 • Carnet de conducir.

Data de inicio prevista para a incorporación: 10/01/2022

Centro de traballo: Vilagarcía de Arousa

Valorarase:

 • Sensibilidade cara as problemáticas sociais
 • Coñecemento da rede de recursos comunitarios
 • Experiencia de traballo en equipo
 • Experiencia de traballo con procedementos axustados a normas de calidade 

DATOS PARA ENVÍO DE CURRICULUM

Último día de recepción de curricula: 16/12/2021

Envío de curricula: espazopreservacion@gmail.com

Deberá indicarse no asunto “Convocatoria Vacante 03_2021”

ESPAZO DA POBRA DO CARAMIÑAL:
1. TÉCNICA/TÉCNICO

Descrición do posto: Traballador/a para un espazo de preservación familiar que ten como obxectivo intervir con nenos, nenas e as súas familias, incrementando as competencias familiares e evitando as intervencións do sistema de protección.

Titulación ou titulacións requiridas: Educación Social, Traballo Social ou Psicoloxía

Xornada laboral: completa: 38,5h. semanais.

Duración prevista para a relación laboral: 2 anos

Requerimentos específicos:

 • Experiencia en intervención con familias e infancia en dificultade social.
 • Formación complementaria en Intervención familiar e/ou intervención con infancia
 • Coñecemento do sistema de protección á infancia
 • Certificado negativo de delictos de natureza sexual.

Data de inicio prevista para a incorporación: 10/01/2022

Centro de traballo: A Pobra do Caramiñal

Valorarase:

 • Formación en Xénero e Igualdade
 • Coñecemento da rede de recursos comunitarios
 • Experiencia de traballo en equipo
 • Experiencia de traballo con procedementos axustados a normas de calidade 

DATOS PARA ENVÍO DE CURRICULUM

Último día de recepción de curricula: 16/12/2021

Envío de curricula: espazopreservacion@gmail.com

Deberá indicarse no asunto “Convocatoria Vacante 01_2021”

2. MESTRA/MESTRE

Descrición do posto: Traballador/a para un espazo de preservación familiar que ten como obxectivo intervir con nenos, nenas e as súas familias, incrementando as competencias familiares e evitando as intervencións do sistema de protección.

Titulación ou titulacións requiridas: Maxisterio por educación Primaria

Xornada laboral: media xornada (19,15h, semanais).

Duración prevista para a relación laboral: 2 anos

Requerimentos específicos:

 • Experiencia en atención académica de nenos e nenas de ata 12 anos.
 • Certificado negativo de delictos de natureza sexual.

Data de inicio prevista para a incorporación: 10/01/2022

Centro de traballo: A Pobra do Caramiñal

Valorarase:

 • Sensibilidade ante as problemáticas sociais
 • Coñecemento da rede de recursos comunitarios
 • Experiencia de traballo en equipo
 • Experiencia de traballo con procedementos axustados a normas de calidade 

DATOS PARA ENVÍO DE CURRICULUM

Último día de recepción de curricula: 16/12/2021

Envío de curricula: espazopreservacion@gmail.com

Deberá indicarse no asunto “Convocatoria Vacante 02_2021”

3. PERSOAL TÉCNICO INTEGRACIÓN SOCIAL

Descrición do posto: Traballador/a para un espazo de preservación familiar que ten como obxectivo intervir con nenos, nenas e as súas familias, incrementando as competencias familiares e evitando as intervencións do sistema de protección.

Titulación ou titulacións requiridas: Técnico de Integración Social

Xornada laboral: completa: 38,5h. semanais

Duración prevista para a relación laboral: 2 anos

Requerimentos específicos:

 • Experiencia no desenvolvemento de traballos de intervención e acompañamento a nenos, nenas e familias.
 • Coñecementos sobre orientación laboral.
 • Certificado negativo de delictos de natureza sexual.
 • Carnet de conducir.

Data de inicio prevista para a incorporación: 10/01/2022

Centro de traballo: A Pobra do Caramiñal

Valorarase:

 • Sensibilidade cara as problemáticas sociais
 • Coñecemento da rede de recursos comunitarios
 • Experiencia de traballo en equipo
 • Experiencia de traballo con procedementos axustados a normas de calidade 

DATOS PARA ENVÍO DE CURRICULUM

Último día de recepción de curricula: 16/12/2021

Envío de curricula: espazopreservacion@gmail.com

Deberá indicarse no asunto “Convocatoria Vacante 03_2021”

empleo · emprego · intervención familiar

Buscamos persoal técnico de intervención familiar para o noso equipo de Pontevedra.

Imaxe: freepik

Posto: Técnico de Intervenión Familiar con funcións de coordinación

Titulación ou titulacións requiridas: Grao ou Licenciatura en Psicoloxía

Xornada laboral: Completa

Duración prevista para a relación laboral: Interinidade

Requerimentos específicos:

 • Experiencia en intervención con familias e infancia en dificultade social
 • Formación complementaria en intervención familiar e/ou intervención con infancia
 • Carnet de conducir e vehículo propio

Data de inicio prevista para a incorporación: 01/12/2021

Centro de traballo: Pontevedra

Valorarase:

– Formación en xénero e igualdade

– Coñecemento da rede de recursos comunitarios

– Coñecemento do sistema de protección á infancia

– Experiencia de traballo en equipo

– Experiencia de traballo con procedementos axustados a normas de calidade 

DATOS PARA ENVÍO DE CURRICULUM

Último día de recepción de curricula: 30/11/2021

Envío de curricula: vacantes@meninos.org

*Deberá indicarse no asunto “Convocatoria Vacante 15_2021”