empleo·Meniños

Buscamos persoal técnico de Intervención Familiar en Galicia. Únete ao equipo de Meniños!

Estamos creando unha bolsa de emprego para persoal técnico en intervención familiar. Os requerimentos para poder pasar a forma parte dela son:

Titulación ou titulacións requiridas: Grao/ Licenciatura/Diplomatura en:
– Psicoloxía
– Traballo Social
– Educación social

Requerimentos específicos:

– 1 ano de experiencia de traballo en atención, intervención e orientación con infancia e familias.

– Formación acreditada en igualdade.

– Certificado negativo de delictos de natureza sexual.

DATOS PARA ENVÍO DE CURRICULUM

Envío de curricula: vacantes@meninos.org

*Deberá indicarse no asunto “Bolsa emprego 2020”

empleo·Meniños

Buscamos personal técnico de Intervención Familiar para nuestra delegación en Asturias. ¡Únete al equipo de Meniños!

Titulación o titulaciones requeridas. Grado / Licenciatura / Diplomatura:

  • Psicología
  • Trabajo Social
  • Educación Social

Duración prevista para la relación laboral: Interinidad.

Jornada Laboral: Completa.

Requisitos específicos debido al tipo de contrato:

  • 1 año de experiencia de trabajo en acogimiento y adopción.
  • 60 h. de Formación en medidas del sistema de protección: medidas de acogimiento y adopción, sus modalidades, su desarrollo, procesos de valoración de formación e intervención con familias y con niños y niñas.
  • Certificado negativo de delitos de naturaleza sexual.

Fecha de incorporación prevista: 03/03/2020

Localización centro de trabajo: Oviedo

Observaciones:

  • Se valorará experiencia de trabajo en equipo y en el conocimiento de la red de servicios sociales y sistema de protección de menores asturiano 
  • Se valorará formación en igualdad

Enviar currículum a: vacantes@meninos.org. Deberá indicarse en el asunto “Convocatoria Vacante 03_2020”

Fecha límite para recepción de currícula: 24/02/2020

empleo·Meniños

Buscamos persoal técnico en intervención familiar para o noso equipo de Lugo. Únete a Meniños!

Imaxe: Freepik

Titulación ou titulacións requiridas: Grao ou Licenciatura en Psicoloxía

Xornada laboral: Parcial (11,5 horas semanais)

Duración prevista para la relación laboral: Interinidade

Requerimentos específicos:

– Experiencia en intervención con familias e infancia en dificultade social.

– Formación complementaria en Intervención familiar e/ou intervención con infancia.

– Carnet de conducir e vehículo propio.

Data de inicio prevista para a incorporación: Inmediata

Centro de traballo: Lugo

Observacións:

– Valorarase coñecemento da rede de servizos sociais e o sistema de Protección de Menores.

– Valorarase formación en Igualdade .

DATOS PARA ENVÍO DE CURRICULUM

Último día de recepción de curricula: 20/01/2020

Envío de curricula: vacantes@meninos.org

*Deberá indicarse no asunto “Convocatoria Vacante 02_2020”