empleo · emprego · intervención familiar

Buscamos persoal técnico de intervención familiar para o noso equipo de Pontevedra.

Imaxe: freepik

Posto: Técnico de Intervenión Familiar con funcións de coordinación

Titulación ou titulacións requiridas: Grao ou Licenciatura en Psicoloxía

Xornada laboral: Completa

Duración prevista para a relación laboral: Interinidade

Requerimentos específicos:

  • Experiencia en intervención con familias e infancia en dificultade social
  • Formación complementaria en intervención familiar e/ou intervención con infancia
  • Carnet de conducir e vehículo propio

Data de inicio prevista para a incorporación: 01/12/2021

Centro de traballo: Pontevedra

Valorarase:

– Formación en xénero e igualdade

– Coñecemento da rede de recursos comunitarios

– Coñecemento do sistema de protección á infancia

– Experiencia de traballo en equipo

– Experiencia de traballo con procedementos axustados a normas de calidade 

DATOS PARA ENVÍO DE CURRICULUM

Último día de recepción de curricula: 30/11/2021

Envío de curricula: vacantes@meninos.org

*Deberá indicarse no asunto “Convocatoria Vacante 15_2021”