empleo·emprego·Meniños

Buscamos Terapeuta Familiar en Ourense. Únete ao equipo de Meniños!

Imaxe: freepik

POSTO OFERTADO: Terapeuta Familiar

TITULACIÓN REQUIRIDA: Licenciatura ou Grao en Psicoloxía

XORNADA LABORAL: parcial (4 horas semanais) 

DURACIÓN PREVISTA PARA A RELACIÓN LABORAL: Contrato temporal

REQUERIMENTOS:

• Postgrao / Master

• Acreditación sanitaria e/ou clínica

• Formación acreditada en metodoloxías específicas de intervención con trauma (EMDR, terapia sensoriomotora)

• 3 anos de experiencia en psicoterapia

• Carnet de conducir e vehículo propio

DATA INCORPORACIÓN: Inmediata

UBICACIÓN POSTO: Ourense

VALORARASE:

• Formación en xénero e igualdade

• Coñecemento da rede de recursos comunitarios

• Coñecemento da rede de protección á infancia

• Coñecemento da rede de apoio a mulleres (CIM)

• Experiencia de traballo con procedementos axustados a normas de calidade

CONTACTO ENVÍO CURRICULUM:

vacantes@meninos.org

Deberá indicarse no asunto “Convocatoria vacante 10_2020”

DATA LÍMITE PARA RECEPCIÓN DE CURRICULA:

28/09/2020

empleo·emprego·Meniños

Buscamos persoal técnico para a Área de Xestión. Únete ao equipo de Meniños!

Imaxe: freepik

Posto de Traballo: Persoal técnico de xestión

Titulación o titulaciones requeridas: Grado Superior en Administración e Finanzas

Xornada laboral: Completa

Duración prevista para la relación laboral: Contrato temporal

Requisitos específicos debido al tipo de contrato:

– 3 anos de experiencia laboral contratado en empresas

– Coñecemento avanzado de contabilidade analítica

– Coñecemento avanzado en Excel

– Dominio da lingua galega (oral e escrito)

Data de inicio prevista para a incorporación: Inmediata

Centro de traballo: A Coruña

Requírese:

– Persoa organizada, rigorosa, dinámica, flexible e resolutiva.

– Habilidades para o traballo en equipo

– Habilidades comunicativas

– Iniciativa e autonomía

– Orientación a prazos e resultados

DATOS PARA ENVÍO DE CURRICULUM

Último día de recepción de curricula: 30/09/2020

Recepción de curricula: vacantes@meninos.org

Deberá indicarse no asunto do correo “Convocatoria Vacante 09_2020”

emprego·Meniños

Buscamos persoal técnico en intervención familiar

Imaxe: frepik

Titulación requirida: Grao ou Diplomatura en Educación Social ou Traballo Social.

Tipo de contrato: Contrato temporal a xornada completa.

Data prevista para a incorporación da persoa: Inmediata

Requerimentos específicos:

  • Experiencia en intervención con familias e infancia en dificultade social.
  • Formación complementaria en intervención familiar e/ou intervención con infancia.
  • Certificado negativo de delitos de natureza sexual.
  • Carnet de conducir e vehículo propio.

Centro de traballo: Ourense

Valorarase

  • Formación en xénero e igualdade
  • Coñecemento do Sistema de Protección á Infancia
  • Coñecemento da rede de recursos comunitarios
  • Experiencia de traballo en equipo
  • Experiencia de traballo con procedementos axustados a normas de calidade

Último día de recepción de curricula: 21/09/2020

Enviar curricula a: vacantes@meninos.org
Deberá indicarse no asunto “Convocatoria Vacante 08 2020”