emprego · Espazos de Preservacion

Buscamos profesionais para Espazos de Preservación Familiar en Vilagarcía de Arousa e A Pobra do Caramiñal

Imaxe: freepik
ESPAZO DE VILAGARCÍA DE AROUSA: 3 postos a cubrir:
1. TÉCNICA/TÉCNICO

Descrición do posto: Traballador/a para un espazo de preservación familiar que ten como obxectivo intervir con nenos, nenas e as súas familias, incrementando as competencias familiares e evitando as intervencións do sistema de protección.

Titulación ou titulacións requiridas: Educación Social, Traballo Social ou Psicoloxía

Xornada laboral: completa: 38,5h. semanais.

Duración prevista para a relación laboral: 2 anos

Requerimentos específicos:

 • Experiencia en intervención con familias e infancia en dificultade social.
 • Formación complementaria en Intervención familiar e/ou intervención con infancia
 • Coñecemento do sistema de protección á infancia
 • Certificado negativo de delictos de natureza sexual.

Data de inicio prevista para a incorporación: 10/01/2022

Centro de traballo: Vilagarcía de Arousa

Valorarase:

 • Formación en Xénero e Igualdade
 • Coñecemento da rede de recursos comunitarios
 • Experiencia de traballo en equipo
 • Experiencia de traballo con procedementos axustados a normas de calidade 

DATOS PARA ENVÍO DE CURRICULUM

Último día de recepción de curricula: 16/12/2021

Envío de curricula: espazopreservacion@gmail.com

*Deberá indicarse no asunto “Convocatoria Vacante 01_2021”

2. MESTRA/MESTRE

Descrición do posto: Traballador/a para un espazo de preservación familiar que ten como obxectivo intervir con nenos, nenas e as súas familias, incrementando as competencias familiares e evitando as intervencións do sistema de protección.

Titulación ou titulacións requiridas: Maxisterio por educación Primaria

Xornada laboral: media xornada (19,15h, semanais).

Duración prevista para a relación laboral: 2 anos

Requerimentos específicos:

 • Experiencia en atención académica de nenos e nenas de ata 12 anos.
 • Certificado negativo de delictos de natureza sexual.

Data de inicio prevista para a incorporación: 10/01/2022

Centro de traballo: Vilagarcía de Arousa

Valorarase:

 • Sensibilidade ante as problemáticas sociais
 • Coñecemento da rede de recursos comunitarios
 • Experiencia de traballo en equipo
 • Experiencia de traballo con procedementos axustados a normas de calidade 

DATOS PARA ENVÍO DE CURRICULUM

Último día de recepción de curricula: 16/12/2021

Envío de curricula: espazopreservacion@gmail.com

*Deberá indicarse no asunto “Convocatoria Vacante 02_2021”

3. PERSOAL TÉCNICO INTEGRACIÓN SOCIAL

Descrición do posto: Traballador/a para un espazo de preservación familiar que ten como obxectivo intervir con nenos, nenas e as súas familias, incrementando as competencias familiares e evitando as intervencións do sistema de protección.

Titulación ou titulacións requiridas: Técnico de Integración Social

Xornada laboral: completa: 38,5h. semanais

Duración prevista para a relación laboral: 2 anos

Requerimentos específicos:

 • Experiencia no desenvolvemento de traballos de intervención e acompañamento a nenos, nenas e familias.
 • Coñecementos sobre orientación laboral.
 • Certificado negativo de delictos de natureza sexual.
 • Carnet de conducir.

Data de inicio prevista para a incorporación: 10/01/2022

Centro de traballo: Vilagarcía de Arousa

Valorarase:

 • Sensibilidade cara as problemáticas sociais
 • Coñecemento da rede de recursos comunitarios
 • Experiencia de traballo en equipo
 • Experiencia de traballo con procedementos axustados a normas de calidade 

DATOS PARA ENVÍO DE CURRICULUM

Último día de recepción de curricula: 16/12/2021

Envío de curricula: espazopreservacion@gmail.com

Deberá indicarse no asunto “Convocatoria Vacante 03_2021”

ESPAZO DA POBRA DO CARAMIÑAL: 3 postos a cubrir:
1. TÉCNICA/TÉCNICO

Descrición do posto: Traballador/a para un espazo de preservación familiar que ten como obxectivo intervir con nenos, nenas e as súas familias, incrementando as competencias familiares e evitando as intervencións do sistema de protección.

Titulación ou titulacións requiridas: Educación Social, Traballo Social ou Psicoloxía

Xornada laboral: completa: 38,5h. semanais.

Duración prevista para a relación laboral: 2 anos

Requerimentos específicos:

 • Experiencia en intervención con familias e infancia en dificultade social.
 • Formación complementaria en Intervención familiar e/ou intervención con infancia
 • Coñecemento do sistema de protección á infancia
 • Certificado negativo de delictos de natureza sexual.

Data de inicio prevista para a incorporación: 10/01/2022

Centro de traballo: A Pobra do Caramiñal

Valorarase:

 • Formación en Xénero e Igualdade
 • Coñecemento da rede de recursos comunitarios
 • Experiencia de traballo en equipo
 • Experiencia de traballo con procedementos axustados a normas de calidade 

DATOS PARA ENVÍO DE CURRICULUM

Último día de recepción de curricula: 16/12/2021

Envío de curricula: espazopreservacion@gmail.com

Deberá indicarse no asunto “Convocatoria Vacante 01_2021”

2. MESTRA/MESTRE

Descrición do posto: Traballador/a para un espazo de preservación familiar que ten como obxectivo intervir con nenos, nenas e as súas familias, incrementando as competencias familiares e evitando as intervencións do sistema de protección.

Titulación ou titulacións requiridas: Maxisterio por educación Primaria

Xornada laboral: media xornada (19,15h, semanais).

Duración prevista para a relación laboral: 2 anos

Requerimentos específicos:

 • Experiencia en atención académica de nenos e nenas de ata 12 anos.
 • Certificado negativo de delictos de natureza sexual.

Data de inicio prevista para a incorporación: 10/01/2022

Centro de traballo: A Pobra do Caramiñal

Valorarase:

 • Sensibilidade ante as problemáticas sociais
 • Coñecemento da rede de recursos comunitarios
 • Experiencia de traballo en equipo
 • Experiencia de traballo con procedementos axustados a normas de calidade 

DATOS PARA ENVÍO DE CURRICULUM

Último día de recepción de curricula: 16/12/2021

Envío de curricula: espazopreservacion@gmail.com

Deberá indicarse no asunto “Convocatoria Vacante 02_2021”

3. PERSOAL TÉCNICO INTEGRACIÓN SOCIAL

Descrición do posto: Traballador/a para un espazo de preservación familiar que ten como obxectivo intervir con nenos, nenas e as súas familias, incrementando as competencias familiares e evitando as intervencións do sistema de protección.

Titulación ou titulacións requiridas: Técnico de Integración Social

Xornada laboral: completa: 38,5h. semanais

Duración prevista para a relación laboral: 2 anos

Requerimentos específicos:

 • Experiencia no desenvolvemento de traballos de intervención e acompañamento a nenos, nenas e familias.
 • Coñecementos sobre orientación laboral.
 • Certificado negativo de delictos de natureza sexual.
 • Carnet de conducir.

Data de inicio prevista para a incorporación: 10/01/2022

Centro de traballo: A Pobra do Caramiñal

Valorarase:

 • Sensibilidade cara as problemáticas sociais
 • Coñecemento da rede de recursos comunitarios
 • Experiencia de traballo en equipo
 • Experiencia de traballo con procedementos axustados a normas de calidade 

DATOS PARA ENVÍO DE CURRICULUM

Último día de recepción de curricula: 16/12/2021

Envío de curricula: espazopreservacion@gmail.com

Deberá indicarse no asunto “Convocatoria Vacante 03_2021”

empleo · emprego · intervención familiar

Buscamos persoal técnico de intervención familiar para o noso equipo de Pontevedra.

Imaxe: freepik

Posto: Técnico de Intervenión Familiar con funcións de coordinación

Titulación ou titulacións requiridas: Grao ou Licenciatura en Psicoloxía

Xornada laboral: Completa

Duración prevista para a relación laboral: Interinidade

Requerimentos específicos:

 • Experiencia en intervención con familias e infancia en dificultade social
 • Formación complementaria en intervención familiar e/ou intervención con infancia
 • Carnet de conducir e vehículo propio

Data de inicio prevista para a incorporación: 01/12/2021

Centro de traballo: Pontevedra

Valorarase:

– Formación en xénero e igualdade

– Coñecemento da rede de recursos comunitarios

– Coñecemento do sistema de protección á infancia

– Experiencia de traballo en equipo

– Experiencia de traballo con procedementos axustados a normas de calidade 

DATOS PARA ENVÍO DE CURRICULUM

Último día de recepción de curricula: 30/11/2021

Envío de curricula: vacantes@meninos.org

*Deberá indicarse no asunto “Convocatoria Vacante 15_2021”

empleo · emprego · intervención familiar

Buscamos Persoal Técnico en Intervención para o Punto de Encontro Familiar de Pontevedra. Únete ao equipo de Meniños!

Posto ofertado: Persoal técnico de intervención Punto de Encontro Familiar 

Titulación ou titulacións requiridas: Grao ou Licenciatura en Traballo Social ou Educación Social

Tipo de contrato:

– Contrato indefinido a tempo parcial (14,5 h.)

– Por esixencias do programa que se xestiona, traballarase as fins de semana

Requerimentos específicos:

 • 2 anos de experiencia en intervención con familias e infancia en dificultade social
 • Formación acreditada en igualdade e en intervención con infancia e familia
 • Certificado negativo de delictos de natureza sexual

Data de inicio prevista para a incorporación: Inmediata

Observacións:
– Valorarase: 

 • Identificación coa visión, a misión e os valores da organización, iniciativa, adaptación ao cambio, orientación a resultados.
 • Coñecemento da rede de recursos comunitarios e o sistema de protección á infancia
 • Experiencia de traballo en equipo
 • Experiencia de traballo con procedementos axustados a normas de calidade

DATOS PARA ENVÍO DE CURRICULUM*

Último día de recepción de curricula: 11/11/2021
Contacto para envío de curricula: vacantes@meninos.org

*Deberá indicarse no asunto “Convocatoria Vacante 14_2021”